ÅRSKALENDER

Oversikt over viktige datoer og hendelser i løpet av året. 
 Arbeidsredskap for hovedstyret og laget. 

Januar

Februar

Mars

April

-Oversikt medlemsliste

-Sende ut medlemskort.

-Utsendning av mnd aktviteter på mail

Ha saksliste klar minimum to uker før årsmøtet.

Trykking av årsmelding

Årsmøte

20-januar- innlevering medlemsliste hestesport

Oversikt medlemsliste

Oversikt økonomi

-Utsendning av mnd aktviteter på mail

 

Gammelt/nytt styre møtes.

Underskrift nytilgang konto,leveres banken.

Planlegge terminliste vår, sommer

 

Oversikt medlemsliste

Oversikt økonomi

-Utsendning av mnd aktviteter på mail

3. Mars- innlevering medlemsliste hestesport

 

Oversikt medlemsliste

Oversikt økonomi

-Utsendning av mnd aktviteter på mail

 

Mai

Juni

Juli

August

Oversikt medlemsliste

Oversikt økonomi

-Utsendning av mnd aktviteter på mail

-5.mai- innlevering medlemsliste hestesport

Oversikt medlemsliste

Oversikt økonomi

-Utsendning av mnd aktviteter på mail

23. juni::innlevering medlemsliste hestesport

Oversikt medlemsliste

Oversikt økonomi

-Utsendning av mnd aktviteter på mail

Sende ut medlemskort til nye medlemmer.

Planlegge terminliste høst-vinter.

Oversikt medlemsliste

Oversikt økonomi

-Utsendning av mnd aktviteter på mail

11.august: innlevering medlemsliste hestesport

September

Oktober

November

Desember

Oversikt medlemsliste

Oversikt økonomi

-Utsendning av mnd aktviteter på mail

15.September: innlevering medlemsliste hestesport

Oversikt medlemsliste

Oversikt økonomi

-Utsendning av mnd aktviteter på mail

13. oktober: innlevering medlemsliste hestesport

 

Oversikt medlemsliste

Oversikt økonomi

-Utsendning av mnd aktviteter på mail

-Forberede årsmøter.

24.november: innlevering medlemsliste hestesport

 

-Oversikt medlemsliste

-Oversikt økonomi

-Utsendning av mnd aktviteter på mail

-Julemøte

-Fastlegge årsmøte, annonsere dato

-Bestemme innleveringsdato for årsavslutning.