Priser ved bruk av rideanlegget vårt:

Tilbud Pris per person
Årsleie enkeltmedlemmer    1300,- pluss medlemsagivt
Årsleie familie 2000,- pluss medlemsavgift
Enkelttime medlem 50,-
Enkelttime ikke-medlem 150,-
Låst time* medlem

300,- // 200,-**

 

Låst time* ikke-medlem 500,- // 350,-**
Dagsleie (08:00-20:00) 1500,-
Kursavgift*** medlem 50,-
Kuravgift*** ikke-medlem 300,-

 

*Kjøp av låst time kan kun skje etter klokken 20:00 og må avtales to dager i forkant med vår bookingsansvarlig Kari Hilde Bruvold på telefon 950 92 498

**Prisen som gjelder dersom det er gruppe på mer enn fire personer som skal kjøpe låst time.

***Kursavgift betales dersom du deltar på kurs o.l. i regi av MHSL

 

Ved kjøp av fri bruk:

Nøkkel til ridehallen kan hentes hos kasserer. Leien skal betales innen 01.01 ved hvert årsskifte. Dersom du ikke ønsker å fornye leien, må nøkkel til hallen leveres inn igjen. 

 

Ved kjøp av enkelttime:

Betalingen skjer på vipps til Nina F. Kvaløy (478 04 252) eller kontant til familien Kari og Bjørn Bruvold  (Nyheim stall) på Reipå FØR du skal ri i hallen. 

-Når du har betalt vil du få låne en nøkkel fra Kari/Bjørn som du må returnere etter bruk.

 

 

Faste dager til sprang/dressur i ridehallen:

Tirsdager: Dressur

Onsdager: Sprang

Disse dagene har forkjørsrett på sin gren, og kursdager bør holdes på andre dager enn disse to.

 

Ellers i uka er det fritt frem for alle å bruke hallen. De som kommer til må da kommunisere og bli enige om en god løsning for begge parter. (Foruten om onsdager skal det ikke settes opp hinder på en slik måte at det ikke er mulig å ri dressur også. Dette må i så fall avtales med de andre brukerne via facebook siden "Sparebank 1 Nord Norge Ridehall" ). 

 

Når Meløy hestesportlag har arrangementer i hallen vil den bli stengt. Følg med på facebooksidene, oppslag ved hallen eller under "Nyheter" her på nettsida.

 

Det er gratis for alle å benytte utebanen til egentrening (Husk å plukk opp møkk, og at hindermateriell kun skal benyttes av klubbens medlemmer).

 

Årsmøtet 16.02.2017