Informasjon om priser og bruk av MHSL`s rideanlegg

-         Fri bruk enkeltmedlemmer pr. år        kr. 1300,- + medlemsavgift. (Ved betaling fra 1. Oktober får man påfølgende år med på kjøpet). 

-         Fri bruk familie pr. år                              kr. 2000,- + medlemsavgift. (Ved betaling fra 1. Oktober får man påfølgende år med på kjøpet). 

-         Kjøp av enkelttimer medlemmer         kr. 50,- pr time.

-         Kjøp av enkelttime ikke medlemmer kr. 150,- pr time.

-         Kjøp av låst time* medlemmer            kr. 300,- pr time, pr. medlem.
Grupper på over 4 personer                 kr. 200,- pr time, pr. medlem.

-         Kjøp av låst time* for ikke-medlemmer kr. 500,- pr. time, pr. person.
Grupper på over 4 personer                 kr. 350,- pr. time, pr. person.

*Kjøp av låst time kan kun skje etter kl. 20.00 og må avtales to dager i forkant med bookingsansvarlig: Kari Bruvold tlf.nr 95092498.

 

-         Leie av hallen lørdag og søndag           kr. 1500,- pr. dag (En dag: kl. 0800-2000. To dager: feks lørdag kl. 0800 - søndag 2000)
 

-         Medlemmer som deltar på kurs o.l. i regi av MHSL må betale kursavgift på kroner 50,- til laget.

-         Ikke-medlemmer som deltar på kurs o.l. i regi av MHSL må betale kursavgift på kr + 300,-  til laget.     

 

Det er gratis for alle å benytte utebanen til egentrening (Husk å plukk opp skit, og at hindermateriell kun skal benyttes av klubbens medlemmer).

Ved kjøp av fri bruk: Nøkkel til ridehallen kan hentes hos kasserer. Leien skal betales innen 01.01 ved vært års skifte. Dersom du ikke ønsker å fornye leien, må nøkkel til hallen leveres inn igjen. 

 

Dersom du ønsker å kjøpe en enkelttime gjør du følgende:

-         Betalingen skjer kontant til Familien Kari og Bjørn Bruvold  (Nyheim stall) på Reipå FØR du skal ri i hallen. Låst time avtales to dager i forkant.

-         Når du har betalt vil du få låne en nøkkel som du må returnere etter bruk.

 

Faste dager i ridehallen:

-         Tirsdager:     Dressur         - Onsdager: Sprang.

Disse dagene har forkjørsrett på sin gren, og kursdager bør holdes på andre dager enn disse to.

-         Ellers i uka er det fritt frem for alle å bruke hallen. De som kommer til må da kommunisere og bli enige om en god løsning for begge parter. (Foruten om onsdager skal det ikke settes opp hinder på en slik måte at det ikke er mulig å ri dressur også. Dette må i så fall avtales med de andre brukerne via facebook siden: Sparebank 1 Nord Norge Ridehall ).

 

Når Meløy hestesportslag har arrangementer i hallen vil den bli stengt. Følg med på facebook sidene eller på oppslag ved hallen.

 

Årsmøtet 16.02.2017