Regler for bruk av Meløy Hestesportslags Rideanlegg.

 1. Det er nulltoleranse for hestemøkk på hele området. Hestemøkk må fjernes fortløpende, spesielt inne i ridehallen!

 2. Bøtten som står i ridehallen skal tømmes for hver gang den er i bruk. Tømmeplass er øverst på parkeringsplassen, helt mot byggefeltet (ca. rett frem fra porten til ridehallen).  Husk å plukke opp på parkeringsplassen og ute-bana, det er også del av anlegget.

 3. Det skal ikke være løse hester i ridehallen i de månedene underlaget ikke kan vannes.

 4. Slå av lys og vifte. Ridehallen skal være låst når den ikke er i bruk.

 5. Alle som planlegger aktivitet som medfører til stengt ridehall/bane må ta kontakt med bookingansvarlig Kari Hilde Bruvold, tlf. 950 92 498 

 6. For bruk av CAFÉBUA tas det også kontakt med ansvarlig Kari Hilde Bruvold. De som bruker bua vasker og rydder etter seg.

 7. Oppbinding av hester i ridebanegjerdet er forbudt! Ved oppbinding av hester, bruk bommen. Hestene skal alltid bindes i grime og leietau.

 8. Hindermateriellet skal under egentrening kun benyttes av medlemmer av MHSL. Det skal alltid ryddes tilbake til oppbevaringssted.

 9. Ryttere under 18 år skal ikke hoppe høyere enn 50 cm, uten at en sprangkyndig person over 18 år til stede.

 10. Vær hyggelige og ta vare på hverandre. Ta også godt vare på hestene, god opp- og nedskritting er veldig viktig!

Under ridning:

 1. Alle skal ha hjelm.
 2. Venstre hånd har sporet (hold til høyre så passeringer skjer venstre skulder mot venstre skulder).
 3. Skritting og leiing skjer alltid innenfor firkantsporet.
 4. Firkantsporet har forkjørsrett, volter o.l. har vikeplikt.

 

Faste dager i ridehallen:

Tirsdager: Dressur

Onsdager: Sprang

 

Disse dagene har forkjørsrett på sin gren, og kursdager bør holdes på andre dager enn disse to.

Ellers i uka er det fritt frem for alle å bruke hallen. De som kommer til må da kommunisere og bli enige om en god løsning for begge parter. (Foruten om onsdager skal det ikke settes opp hinder på en slik måte at det ikke er mulig å ri dressur også. Dette må i så fall avtales med de andre brukerne via facebook siden "Sparebank 1 Nord Norge Ridehall" ). 

 

Når Meløy hestesportslag har arrangementer i hallen vil den bli stengt. Følg med på facebook sidene eller på oppslag ved hallen.

 

Tips: Kommer du til hallen og det er mange som allerede rir, så kan det være greit å vente litt med å gå inn med enda en hest. Snakk med de som er der. Kanskje oppvarming ute kan gi rom for en bedre treningsøkt inne.

Kos dere på anlegget!